China Leasing Group

Лизингнинг афзалликлари

Лизинг бу нима?

Лизинг – молиялаштиришнинг энг самарадорли усулларидан бири бўлиб, корхоналарга асосий воситаларни янгилаш, ишлаб чиқарилаётган махсулотнинг рақобатбардошлигини ошириш, солиқ ва жорий харажатларини камайтириш имконини беради.

Лизингнинг афзалликлари

Хаётий тажриба шуни кўрсатадики, асосий восита сотиб олиш эхтиёжи мавжуд бўлган корхона, эртами кечми, пул воситаларини йуналтириш усуллари танлови қаршисида қолади. Харид амалга ошириш учун корхонанинг пулларини сарфлаш, молиялаштириш учун банк ташкилотларида кредит расмийлаштириш, ёки мулк ва техникаларни лизинг шартлари асосида қулга киритиш мумкин. Лизинг қуйидаги кучли томонлари билан, молиялаштиришнинг бошка усулларидан ажралиб туради:

Асосий жиҳатлари

Молиялаштириш усуллари

Корхона маблағлари

Кредит

Лизинг

Жалб қилинган маблағлар ҳисобига исталган товарларни ҳарид қилиш имкони мавжудми?

йўқ

ҳа

ҳа

Техник воситаларни олиш учун корхона ўз маблағларини тежаб йиғиш зарурати борми?

ҳа

йўқ

йўқ

Инвестицион лойиҳанинг амалга оширилиш билан боғлик харажатлар таннархга киритиладими?

йўқ

йўқ

ҳа

Харид қилинаётган мулкка нисбатан 2 баробаргача тезлаштирилган амортизация ҳисоблаш имкони борми?

йўқ

йўқ

ҳа

Харид қилинаётган асосий воситалар мулк солиғини тўламаслик имтиёзига эгами?

йўқ

йўқ

ҳа

Харид қилинаётган мулк қийматидан 30% гача солиқ тўланадиган даромад суммасининг камайтилиши имконияти

ҳа

ҳа

ҳа

Лизингдан фойдаланишнинг ижобий томонлари нима?

Молиялаштиришнинг бошқа усулларига қиёслайдиган бўлсак, қуйидаги муҳим жиҳатларни санаб ўтишимиз даркор:© "China Leasing Group" Савдо маркаси